Støtt Folkehjelpas arbeid

Publisert: 13.01.14

– innholdet kan være utdatert

Forbundet gikk inn i prosjektet i 2012 og skal minst vare fram til landsmøtet 2015. I år skal medlemmene engasjeres gjennom et ambassadørkorps for Honduras og forbundsstyret har valgt ut representanter til dette korpset. Forbundets ambassadører er Ove Toska, Terje Aaberg, Rolf Bersås, Venke Heimdal og Siv Aina Thorbjørnsen.

Folkets livssituasjon og informasjon

Folket i Honduras lever under svært vanskelige forhold i et samfunn preget av politisk vold og understrykkelse.

For å nå ut med folkeopplysning gjennom Radio Progreso, bistå i konflikter mellom småbrukere og store landeiere og å gi kvinnene beskyttelse mot vold, trengs mer økonomisk støtte.

Bidra til demokrati!

Forbundet oppfordrer klubber, fagforeninger, distrikter om å gi et økonomisk bidrag for å støtte et arbeid for demokrati og mot vold og undertrykkelse.

Les mer om Honduras.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.