Stort mål for verveåret 2012

- innholdet kan være utdatert

– Å ha fokus på verving er ekstremt viktig. Særlig blant unge, samt i IKT-sektoren, skal fokuset være ekstra stort.
Hver måned skal det publiseres statistikker på hvilke distrikter som gjør det best og de som gjør det ikke fullt så bra.
Ut på tur
– Vi kommer til å reise ut og besøke distriktene to ganger i løpet av 2012, og vi vil premiere den beste ververen, samt den beste ansatte som gjør sin del av jobben, hvert kvartal, sier nestleder Vidar Hennum, forbundets verveansvarlig.
LOfavør på laget
Mottoet for verveåret er «Bli ett av 40 000 medlemmer i 2012». For kampanjen er det blant annet laget foiler, bannere, rollups og plakater med egen design.
Og som bestyrer av medlemskapets mange fordeler, er LOfavør med på laget.
– Dette er materiell som skal være synlige i de konferanser, kurs og andre samlinger i kommende år, forklarer Hennum.
Stoppe avgangen

Like viktig som å verve flere medlemmer er å hindre medlemsavgangen. Også på dette området skal forbundet sette inn tiltak, basert på erfaringer fra andre LO-forbund og forbundets søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.
– Det er ulike grunner til at medlemmer blir borte, men ofte kan en telefonsamtale være nok for å beholde dem, forklarer Hennum.
Nestlederen har, med bidrag og innsats fra hele organisasjonen, stor tro på å nå målet om 40 000 medlemmer ingen utgangen av 2012.