Stort IA-ansvar for tillitsvalgte

Publisert: 10.03.10

– innholdet kan være utdatert

Rundt 150 deltakere, flesteparten fra ulike LO-forbund, hørte innledninger av LOs nestleder Gerd Kristiansen, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som var LOs representant i det sentrale IA-utvalget.

– Dere tillitsvalgte må medvirke til at deres ledere blir de beste IA-lederne, var LO-nestleder Gerd Kristiansens budskap.

Et budskap som arbeidsminister Bjurstrøm sa gjentok. I avtalen er det mange elementer som krever et nært og tett samarbeid med tillitsvalgte og HMS-ansvarlige.

– Vi har et mål om å få ned sykefraværet og motivasjonen er der, men jeg kan ikke love noe. Jeg er avhengig av dere tillitsvalgte nå, sa Bjurstrøm.

Kompetanseheving og kursing for ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og HMS-ansvarlige er et viktig moment i den ny avtalen. LO ha,r i samarbeid med AOF, utviklet et nytt IA-kurs for tillitsvalgte, skriver FriFagbevegelse.

Forpliktelser for partene i arbeidslivet

Arbeidslivets parter er enige om at de i fellesskap og hver for seg skal tilrettelegge for aktivitet som støtter opp under målene. Dette innebærer blant annet at partene vil:

  • Utarbeide og bidra med informasjon til sine medlemmer om den nye IA-avtalen slik at eksisterende IA-virksomheter og potensielle nye IA-virksomheter motiveres til innsats.
  • Utvikle skoleringsopplegg som setter de ulike aktørene på virksomhetsnivå i stand til å skjøtte sine roller i IA-arbeidet, herunder felleskurs/opplæringstiltak for aktørene på arbeidsplassen.
  • Jobbe for at så mange arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud som mulig

gjennomfører IA-kurs.

  • I fellesskap utvikle veiledningsverktøy til bruk i virksomhetene for tilrettelegging forsykmeldte eller personer som kan unngå sykmelding gjennom tilrettelegging.

Være bidragsyter til at sektorer/bransjer med høyt fravær får økt kunnskap om årsakssammenhenger til fravær i sine virksomheter/bransjer og at de iverksetter tiltak i tråd med IA-avtalens målsettinger.

  • Være pådrivere for ulike forsøksordninger som kan ha god effekt på nærværsarbeidet.
  • Partene setter aktivitetsmål basert på nasjonale mål, tilpasset utfordringer og

forutsetninger innenfor de ulike tariffområder, for å støtte opp om virksomhetenes arbeid.

  • Utvikle verktøy spesielt tilpasset ulik organisasjonsgrad og virksomhetsstørrelse.

Delta i det løpende arbeidet med å følge opp lokal og sentral IA-aktivitet gjennom deltakelse i regionale og nasjonale koordineringsgrupper.

 Aktiviteten skal rapporteres til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd hvert halvår.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.