– Store utfordringer for fagbevegelsen

- innholdet kan være utdatert

Landsstyret, med 63 stemmeberettigede, er samlet til årets første møte, som er det sjuende siden landsmøtet i 2011. På dagsorden er det tradisjonelle saker som årsmelding og regnskap, samt tariffoppgjøret 2014, det pågående organisasjonsprosjektet og rapport fra forbundets Honduras-ambassadører.

Gahr Støre kommer


Landsstyret skal også diskutere politikk og påtroppende leder av Ap, Jonas Gahr Støre, skal holde innledning senere i dag. Ett av temaene Gahr Støre skal si noe om er Reiten-utvalgets rapport om norsk energiforsyning.
Forbundsleder Hans O. Felix var for øvrig innom Reiten-utvalget i sin åpning. Han varslet at det legges fram en uttalelse som landsstyret skal behandle og vedta.

Fagbevegelsen svekkes


Felix innledet videre om den store utfordringen norsk og europeisk fagbevegelse står overfor i forbindelse med den økonomiske krisen, som har ført til en nyliberal krisepolitikk som fagbevegelsen har måttet gå med på. Resultatet er svakere rettigheter og dårligere arbeidsvilkår i mange land.
Selv om Norge har vært et unntak i Europa, er det endringer på gang også her. Felix viste til hva dagens regjering har varslet av endringer og reformer, også for arbeidslivet. Forslagene svekker velferdsstaten, offentlige tjenester, reduserer det offentlige eierskapet og ulike avgiftsvedtak sørger for at lønnsmottakere i større grad må bære skatteansvaret – skatter som betaler for statens og kommunenes utgifter og tjenester.

Kommunereformen – bakgrunnen


Felix var så innom kommunereformen; i realiteten en tvangssammenslåing av kommuner.
– I europeisk sammenheng er ikke norske kommuner små, verken i areal eller folketall. Vi tror regjeringen tar mer hensyn til profittbegjæret til private helsemonopol, utdanningskonsern og globale energiselskaper når kommunereformen skal gjennomføres enn til innbyggernes beste, sa forbundslederen.
Øvrige temaer
Han var også innom IA-avtalen, som regjeringen ble presset til å forlenge. Regjeringens kommisjon som skal se på forbedringer av produktiviteten i norsk arbeidsliv, permitteringsreglene (som har utvidet arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager) og fagforeningers innstillingsrett.
Dagens gladsaker var