Stor ungdomsledighet i EU

- innholdet kan være utdatert

«Europas nære framtid er avhengig av de nær 94 millioner europeerne mellom 15 og 29 år. I tillegg til de utfordringene ungdom gjennom generasjoner har møtt ved overgangen til voksenlivet, vil denne generasjonen møte utfordringene ved en fullstendig globalisert økonomi og de må ta ansvaret for en aldrende befolkning. Derfor er det svært bekymringsfullt at disse ungdommene har blitt så hardt rammet av den økonomiske krisa. Bare 34 % av dem var i arbeid i 2011, det laveste nivået Eurostat noensinne har registrert.»

Slik innleder en gruppe forskere ved det europeiske arbeidsforskningsinstituttet, Eurofound, sin siste rapport om ungdom som faller utenfor.


Les rapporten: NEETs – young people not in employment, education or training
Les mer på frifagbevegelse.no.