Stor skepsis til konkurranseutsetting

- innholdet kan være utdatert

Når det gjelder kollektivtransport er skepsisen mindre.

Besvarte spørsmål


Tillitsvalgte fra alle LO-forbund ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander om konkurranseutsetting. Fører det til bedre tjenester? Vil lønns- og arbeidsvilkårene bli svekket når en tjeneste konkurranseutsettes?

Stor skepsis


Flertallet av de tillitsvalgte i LO-forbundene mener blant annet at konkurranseutsetting fører til mer usikre arbeidsplasser, svekkede lønns- og arbeidsvilkår og dårligere kontroll over tjenestetilbudet.
Det er heller ingen tro på at valgfriheten blir så mye bedre med konkurranseutsetting. Tillitsvalgte i offentlig sektor er gjennomgående mer skeptiske til konkurranseutsetting enn tillitsvalgte i privat sektor.
Les mer om undersøkelsen på arbeidslivet.no.