Stor interesse for bredbåndsmidler

Publisert: 28.02.12

– innholdet kan være utdatert

Søknadene tilsvarer et totalt prosjektomfang på nærmere 150 millioner kroner og omfatter over 3 000 bredbåndstilknytninger. Søkere er fylkeskommuner, kommuner og sammenslåinger av kommuner. Over 20 kommuner og fylkeskommuner er representert. Det statlige støttebeløpet i søknadene ligger på fra ca 2 500 til over 22 000 kroner per tilknytning.

– Det er gledelig at det er så stor interesse for ordningen. Søknadene vitner om stort lokalt engasjement i mange deler av landet. Regjeringens målsetning er at alle skal ha et godt bredbåndstilbud. Prosjektene vil kunne bidra til å tette noen av de siste hvite flekkene på bredbåndskartet, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Den midlertidige støtteordningen for bredbåndsutbygging har som formål å stimulere til utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Ordningen har en ramme på 15 millioner kroner og forutsetter maksimalt 60 prosent statlig finansiering. Midlene er lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.