Stor interesse for bredbåndsmidler

- innholdet kan være utdatert

Søknadene tilsvarer et totalt prosjektomfang på nærmere 150 millioner kroner og omfatter over 3 000 bredbåndstilknytninger. Søkere er fylkeskommuner, kommuner og sammenslåinger av kommuner. Over 20 kommuner og fylkeskommuner er representert. Det statlige støttebeløpet i søknadene ligger på fra ca 2 500 til over 22 000 kroner per tilknytning.
– Det er gledelig at det er så stor interesse for ordningen. Søknadene vitner om stort lokalt engasjement i mange deler av landet. Regjeringens målsetning er at alle skal ha et godt bredbåndstilbud. Prosjektene vil kunne bidra til å tette noen av de siste hvite flekkene på bredbåndskartet, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
Den midlertidige støtteordningen for bredbåndsutbygging har som formål å stimulere til utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Ordningen har en ramme på 15 millioner kroner og forutsetter maksimalt 60 prosent statlig finansiering. Midlene er lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd.