Stor fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven

Publisert: 19.12.13

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsmiljøloven har klare bestemmelser om arbeidstid. Det gjelder blant annet

  • krav til hviletid mellom arbeidsøkter
  • hvor mye man kan arbeide per dag og per uke
  • hvor mye overtid den enkelte arbeidstaker kan ha.

Samtidig gir loven fleksibilitet ved at det er åpnet for at virksomheter kan avtale lokale fravik fra en rekke av arbeidstidsbestemmelsene.

Mange lokale avvik

Fafo-rapporten viser at mange virksomheter benytter adgangen til å avtale lokale fravik fra arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Rapporten viser også at virksomhetene mener at det ikke er særlig problematisk å få til denne typen avtaler på lokalt nivå.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.