Stønad til digital kompetanse

- innholdet kan være utdatert

Dette er midler som kommer i tillegg til de 2,9 millioner kroner som allerede er delt ut.
– Vi ønsker å nå foreninger, lag og organisasjoner som har eller planlegger å starte små eller mellomstore prosjekt og tiltak. Tilskuddsordningen skal føre til at voksne som ikke er på nett får tilpasset opplæring, slik at de får grunnleggende digitale kunnskaper, sier Aasrud.
Dette tiltaket skal støtte opp om regjeringas mål i Digital agenda for Norge om å halvere tallet på innbyggere som ikke er på nett i løpet av fem år.
Søknadsfristen er 30. september.
Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema finner du her.