Stillingskutt i Lærdal

Publisert: 08.02.11

– innholdet kan være utdatert

Konsernledelsen i Opplysningen AS mener kapasiteten er for stor og har presentert kuttplaner for de ansatte. 25 personer er nesten halvparten av det totale antallet ansatte ved Opplysningens avdeling i Lærdal. Vikarer og tilkallingshjelp er, eller skal, også ut av systemet.

Godtar ikke

– Dette godtar vi ikke uten vidare, sier Lilly Kvamme, nestleder i EL & IT klubben i Opplysningen og ansattrepresentant i styret til Sogn Avis.

Kvamme er i dag i møte med konsernledelsen i Oslo. Hun sier Lærdal ikke bør ta hele belastingen, slik det er lagt opp til.

– Vi mener at dersom det skal kuttes, må det kuttes ved alle avdelingene, sier Kvamme, som har håp om å vinne fram med det kravet.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.