Stavangers etiske retningslinjer:Interpellasjon om Atea

Publisert: 19.04.13

– innholdet kan være utdatert

I Stavangers egne etiske regelverk slås det fast at arbeidere Stavanger kommune kjøper arbeidskraft av “uten unntak skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og å forhandle kollektivt”.

Rødts Truls D. Dydland viser til konflikten arbeidstakere har med Atea når det gjelder inngåelse av tariffavtale.

Dydland visr til at Stavanger-politikerne også  har vedtatt hvordan slike konflikter kan følges opp:

“Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne.”

I regelverket ligger det at Stavanger kommune ønsker ryddige og verdige arbeidsforhold for alle ansatte, både egne og innleide, og ønsker ikke å støtte bedrifter som nekter ansatte tariff.

Dydland foreslår at bystyret vedtar:

1. Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å terminere kontrakten med ATEA dersom arbeiderne ikke får tariffavtale.

2. Bystyret ber om at det i fremtiden ikke skal inngås kontrakter med firma som nekter å inngå tariffavtale etter at de ansatte har reist krav om det.

Stavanger Arbeiderparti støtter Rødt i denne interpellasjonen.


Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.