Statsbudsjettet øker forskjellene

Publisert: 08.10.14

– innholdet kan være utdatert

LO-leder Gerd Kristiansen sier at økt bruk av oljepenger går til å gi de rikeste store skattegaver.

Forbundsleder Hans O. Felix er enig:

– Våre medlemmer får i snitt 80 kroner måneden i skattelette. Det er mest til dem som har mest fra før, sier Felix.

Meget skeptisk til regler

Forbundslederen er meget skeptisk for konsekvensene for arbeidsstakerne generelt i det foreslåtte budsjettet.

– Regjeringen går videre i kampen mot arbeidstakerne via normerte sykemeldinger, pluss at den ikke gjør noe med permitteringsreglene. Jeg er redd bedriftene kan spekulere i dette ved å si opp fast ansatte i stedet for å permittere dem. Permitteringsreglene åpner for mer midlertidighet og bemanningsbyråer som i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft, sier Felix.

Redd for nedsalg

Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å kunne redusere eierskapet helt eller delvis i selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap, deriblant Telenor ASA. Ved beslutninger om endringer i statens eierskap vil både markedsmessige og selskapsspesifikke forhold bli vurdert.

Regjeringen vil ikke gjennomføre endringer i statens eierskap eller støtte transaksjoner med mindre de forventes å være økonomisk gunstig for staten i hvert enkelt tilfelle, heter det i budsjettforslaget fra den nye regjeringen.

Felix er kritisk til forslaget om fullmakt til nedsalg i statlige bedrifter, som Telenor og Kongsberg-gruppen.

– Også de rødgrønne åpnet for nedsalg i statlige bedrifter under visse vilkår, men her er det snakk om nedsalg uansett. Selges Telenor ut er det ingen selskap innen telekommunikasjon i Norge som staten kan bruke som styringsverktøy. Som en dominerende aktør på markedet i Norge har Telenor forpliktelser, pluss at det offentlige taper mye penger på å selge seg ned, sier Felix.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.