Statsbudsjettet øker forskjellene

- innholdet kan være utdatert

LO-leder Gerd Kristiansen sier at økt bruk av oljepenger går til å gi de rikeste store skattegaver.
Forbundsleder Hans O. Felix er enig:
– Våre medlemmer får i snitt 80 kroner måneden i skattelette. Det er mest til dem som har mest fra før, sier Felix.

Meget skeptisk til regler


Forbundslederen er meget skeptisk for konsekvensene for arbeidsstakerne generelt i det foreslåtte budsjettet.
– Regjeringen går videre i kampen mot arbeidstakerne via normerte sykemeldinger, pluss at den ikke gjør noe med permitteringsreglene. Jeg er redd bedriftene kan spekulere i dette ved å si opp fast ansatte i stedet for å permittere dem. Permitteringsreglene åpner for mer midlertidighet og bemanningsbyråer som i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft, sier Felix.

Redd for nedsalg


Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å kunne redusere eierskapet helt eller delvis i selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap, deriblant Telenor ASA. Ved beslutninger om endringer i statens eierskap vil både markedsmessige og selskapsspesifikke forhold bli vurdert.
Regjeringen vil ikke gjennomføre endringer i statens eierskap eller støtte transaksjoner med mindre de forventes å være økonomisk gunstig for staten i hvert enkelt tilfelle, heter det i budsjettforslaget fra den nye regjeringen.
Felix er kritisk til forslaget om fullmakt til nedsalg i statlige bedrifter, som Telenor og Kongsberg-gruppen.
– Også de rødgrønne åpnet for nedsalg i statlige bedrifter under visse vilkår, men her er det snakk om nedsalg uansett. Selges Telenor ut er det ingen selskap innen telekommunikasjon i Norge som staten kan bruke som styringsverktøy. Som en dominerende aktør på markedet i Norge har Telenor forpliktelser, pluss at det offentlige taper mye penger på å selge seg ned, sier Felix.