Statoil planlegger utflagging

Publisert: 12.07.13

– innholdet kan være utdatert

Dette er stillinger innen IT, byggadministrasjon, HR og finans/økonomi.

Begrunnelsen er å spare penger, melder VG, som har fått tilgang til et internt Statoil-dokument.

I planen skrives det at Statoil har lagt ut kontrakter for 1,3 milliarder kroner til 10-15 anbydere og sitter igjen med 6-8 i India og Øst-Europa. Disse skal levere anbud i august og kontraktene skal visstnok undertegnes i november, melder VG.

Sande er sint

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi mener politikerne må stanse planen.

– Statens oljeselskap kan ikke holde på slik. Statoil tjener milliarder og har gode marginer, det er ingen grunn til å flagge ut tjenester fra Norge, sier Sande til VG.

Sande påpeker også at det gir meget dårlige signaler om statlige Statoil går foran og flagger ut.

Han kaller det sosial dumping den andre veien. Statoil tenker lønnsnivå og legger ned jobber i Norge for å flytte dem til lavkostland.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.