Statoil outsourcer

- innholdet kan være utdatert

Økt bruk av outsourcing til eksterne leverandører er et virkemiddel for å styrke Statoils konkurranseevne, skriver Statoil på sin hjemmeside.

209 årsverk berøres


Antallet årsverk i Statoil i Norge som vil bli berørt er 209. De fleste av de ansatte som berøres av endringen vil bli tilbudt ansettelse hos leverandørene.
Mer enn 60 prosent av tjenestene som tilbys av Statoils interne tjenesteleverandør leveres allerede i dag av eksterne leverandører.

Fagbevegelsen reagerer


Da planene om utflaggingen ble kjent i fjor sommer var det kraftige reaksjoner fra fagbevegelsen.
– Statens oljeselskap kan ikke holde på slik. Statoil tjener milliarder og har gode marginer, det er ingen grunn til å flagge ut tjenester fra Norge, sa forbundsleder Leif Sande i Industri Energi den gang.
Les mer om saken på aftenposten.no.