Statoil nedbemanner

Publisert: 10.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det store fallet i oljeprisen har ført til at det renner langt færre oljekroner inn i Statoils kasse enn det som har vært vanlig de siste årene.

De reduserte inntektene gjør at Statoil må kutte i kostnadene. Sparetiltakene skal økes med 30 prosent, og over 12 milliarder kroner skal spares hvert år fra og med 2016.

De ansatte er kritiske til at innsparingene skal tas gjennom nedbemanning, mens utbyttet til eierne holdes på samme nivå.

Les mer om dette på nrk.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.