Statoil nedbemanner

- innholdet kan være utdatert

Det store fallet i oljeprisen har ført til at det renner langt færre oljekroner inn i Statoils kasse enn det som har vært vanlig de siste årene.

De reduserte inntektene gjør at Statoil må kutte i kostnadene. Sparetiltakene skal økes med 30 prosent, og over 12 milliarder kroner skal spares hvert år fra og med 2016.

De ansatte er kritiske til at innsparingene skal tas gjennom nedbemanning, mens utbyttet til eierne holdes på samme nivå.

Les mer om dette på nrk.no.