Statnett vil øke beredskapen

Publisert: 09.12.10

– innholdet kan være utdatert

Hensikten er å kunne bruke dem i tilfelle feil i kraftsystemet som forsyner Midt-Norge med strøm, skriver Statnett i en pressemelding.

De har nå søkt til Norges- vassdrags- og energidirektorat om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og Romsdal.

I mars fikk Statnett en dispensasjon lik den de søker om nå.

Statnett peker på at det er svært lite vann i kraftmagasinene i Midt-Norge og de beskriver situasjonen som stram.

Statnett mener også at kraftsituasjonen i Midt-Norge er sårbar for feil.

– Dersom det inntreffer feil på kraftforsyningsanlegg i eller til Midt-Norge, vil konsekvensene kunne bli alvorlige. For å kunne håndtere slike situasjoner, ønsker Statnett å kunne ta i bruk reservekraftverkene som driftsforstyrrelsesreserve, skriver selskapet i pressemeldingen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.