Statnett vil øke beredskapen

- innholdet kan være utdatert

Hensikten er å kunne bruke dem i tilfelle feil i kraftsystemet som forsyner Midt-Norge med strøm, skriver Statnett i en pressemelding.
De har nå søkt til Norges- vassdrags- og energidirektorat om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og Romsdal.
I mars fikk Statnett en dispensasjon lik den de søker om nå.
Statnett peker på at det er svært lite vann i kraftmagasinene i Midt-Norge og de beskriver situasjonen som stram.
Statnett mener også at kraftsituasjonen i Midt-Norge er sårbar for feil.
– Dersom det inntreffer feil på kraftforsyningsanlegg i eller til Midt-Norge, vil konsekvensene kunne bli alvorlige. For å kunne håndtere slike situasjoner, ønsker Statnett å kunne ta i bruk reservekraftverkene som driftsforstyrrelsesreserve, skriver selskapet i pressemeldingen.