Statnett utvikler kraftnettet

Publisert: 27.10.11

– innholdet kan være utdatert

I dette arbeidet ligger Statnett helt i forkant av utviklingen, og det er stor internasjonal interesse for forskningen.

– Vi gjør dette for å kunne drifte systemet med større grad av sikkerhet, og gi våre sluttbrukere et sikkert og effektivt system til lavere kostnader. Generelt kan vi si at det handler om å optimalisere utnyttelsen av landets infrastruktur for strøm, gjennom å automatisere overvåking, styring og drift av kraftsystemet. På denne måte kan vi også effektivt integrere nye fornybare energikilder og tilrettelegge for trygg og effektiv energibruk, forteller en entusiastisk leder for FoU-programmet Smart Grid, Stig Løvlund.

Tre prosjekter

Det er særlig tre forskningsprosjekter som er sentrale i Smart Grid-programmet. Det ene handler om å kunne beregne pålitelighet og avlese risikonivåer i kraftsystemet så ofte og presist som mulig.

– Et pålitelig kraftsystem er avgjørende for forsyningssikkerheten. Når vi fullt ut kan stole på systemet, kan vi også utnytte det enda bedre. Ekstremsituasjoner vil alltid kunne oppstå, men vi jobber med å finne ut hvilke indikatorer som vil gi oss det riktigste bildet av påliteligheten i nettet til en hver tid. Vi har de siste par årene testet ut ulike måter å gjøre dette på, og programmet vekker stor interesse både hos våre nordiske venner og internasjonalt langt utover Europas grenser. Jeg tror ikke noen andre nettselskaper har kommet like langt som oss i dette arbeidet, sier Løvlund, som presiserer at nøkkelen til suksess er en unik kompetansemiks mellom våre ypperste fagspesialister i Statnett, og hos våre samarbeidspartnere.

Les mer på statnett.no.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.