Statnett med EU-kontor

Publisert: 25.01.11

– innholdet kan være utdatert

Statnett ønsker å følge utviklingen i EUs engergipolitikk og synliggjøre Statnetts kompetanse innenfor bildet av Norge som Europas Grønne Batteri.  I dette arbeidet inngår bidrag til EUs klima og energi ambisjoner samt målet om å skape et indre marked for energi. Her har Statnett en sentral rolle ved å knytte norsk vannkraft til Europa og knytte Europas fornybare energiproduksjon til Norge. Ny infrastruktur og markedsforbedringer er essensielt i denne sammenheng.

Statnett i Brussel skal fungere som en kunnskapsbase om europeisk energipolitikk og bidra til å koordinere Statnetts eksisterende arbeid i forhold EU-institusjonene.

Les mer på Statnetts hjemmeside.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.