Statnett-kontrakt til lokal entreprenør

- innholdet kan være utdatert

Kontrakten på totalt 45 millioner kroner omfatter grunnarbeider på Kristiansand transformatorstasjon og forberedende arbeid for installasjon av en jordkabel mellom Kvivika innerst i Ålefjærfjorden til Otra og videre opp til Kristiansand transformatorstasjon på Stølen.
Planleggingen av arbeidene starter over sommeren, mens de fysiske byggearbeidene vil starte opp senere i høst.
Tidligere i år ble Nexans i Halden tildelt kontrakten for sjøkabelen og jordkabelen på norsk side, mens ABB fikk kontrakten for å levere omformerstasjonene.

Pressemelding fra Statnett.