Statnett i minus

Publisert: 04.03.14

– innholdet kan være utdatert

I den samme perioden året før gikk Statnett i overskudd med 115 mill. kroner.

For året 2013 sett under ett ble resultatet etter skatt 82 mill. kroner, mot 837 mill. kroner i 2012.

Reduksjonen i resultatet for året 2013 skyldes lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer i 2013, lavere flaskehalsinntekter, samt høyere driftskostnader.

Les mer om resultatet i Statnett på Nettverks hjemmesider.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.