Statlig stipendordning for utdanning til yrkesfaglærer

Publisert: 10.03.17

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har satt av 70 millioner til stipend i 2017. Stipendmuligheten gjelder fagarbeidere som ønsker å bli lærer i yrkesfag, Tilbudet gjelder også andre med relevant bakgrunn som vil bli yrkesfaglærer.

– Dette er positivt. Vi trenger mange flere yrkesfaglærere og for oss er det viktig at yrkesfaglærerne har fagbrev og minst 4 års praksis i faget, sier forbundssekretær Are Solli.

Det gis

  • 200 000 kroner i stipend for å ta yrkesfaglærerutdanning
  • 100 000 kroner i stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Søknadsfristen er 15. mars og søknader sendes via skoleeier.

Informasjon om søknadsveien

Det er skoleeier som søker om stipend på dine vegne. Skoleeier er arbeidsgiver for lærere. Kommunen er skoleeier for grunnskoler og fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler. Det finnes også private eiere av grunnskoler og videregående skoler. Det ligger ikke noen forpliktelse om jobbtilbud selv om en skoleeier søker om stipend for deg, men utdanningen kvalifiserer deg til en lærerjobb i skolen.

Les mer om stipendene og hvordan søke: https://www.udir.no/stipend-ppu-yfl-2017

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.