Statkraft vokser i Brasil

Publisert: 15.07.15

– innholdet kan være utdatert

Den andre eieren av selskapet med eierandel på 18,69 prosent, er FUNCEF, pensjonsfondet til den brasilianske banken Caixa.

Det nye selskapet får navnet Statkraft Energias Renováveis SA og opprettholder hovedkontor i Florianópolis, i delstaten Santa Catarina, Brasil.

Nå har Statkraft eierandeler i ti vannkraftverk, to vindparker og i flere småskala vannverk. I tillegg driver Statkraft sitt heleide datterselskap Enex, som drifter og vedlikeholder mer enn 90 kraftverk i Brasil.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.