Statkraft vil ikke deles

Publisert: 11.01.13

– innholdet kan være utdatert

Til Dagbladet sier konsernsjef Rynning-Tønnesen at verdiskapingen er best tjent med at Statkraft består som samlet konsern.

– Vi trenger å lære fra andre markeder. Et samlet konsern gir størrelse, styrke og finansielle muskler. Men det viktigste argumentet er utveksling av kompetanse. Dette er en kommersiell, og ikke en politisk vurdering. Selskapet vil skape større verdier hvis det består som ett konsern, med en utenlandsdel og en innenlandsdel, i én struktur, sier Rynning-Tønnesen.

Frp vil dele

Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen sier han ikke er enig med Rønning-Tønnesen i at konsernet bør forbli som i dag.

Høyre avventer

Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling sier at Høyre ikke har trukket noen konklusjoner om Statkrafts organisering. Høyre mener at store endringer av et så stort konsern må skje etter grundig utredning.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.