Statkraft ruster opp for en milliard

Publisert: 18.03.10

– innholdet kan være utdatert

– Investeringene gir mer fornybar kraft, økt forsyningssikkerhet, bedre lokale miljøforhold og betydelig verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er viktige bidrag for å gi verden renere energi, sier produksjonsdirektør Tron Engebrethsen i Statkraft.

Eiriksdal og Makkoren kraftverk i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane, får en produksjon på ca 330 GWh. Utbyggingen innebærer også en rekke miljøforbedringer i området. Blant annet blir det økt vannføring i Daleelva nedenfor kraftverkene, og noen eldre kraftlinjer blir erstattet av jordkabel. De nye kraftstasjonene bygges i fjell. Eiriksdal kraftverk er planlagt tilkoblet kraftnettet gjennom den nye kraftlinjen som forberedes mellom Ørskog-Fardal. Utbyggingen er ventet å koste rundt 700 millioner kroner og gir betydelige ringvirkninger og muligheter for lokalt og regionalt næringsliv.

Rehabiliteringen av Nedre Røssåga kraftstasjon i Hemnes kommune i Nordland er første del av en større modernisering av Røssåga-anleggene. Først rehabiliteres tre av aggregatene i kraftstasjonen, og hjelpe- og kontrollsystemer moderniseres eller skiftes ut. Dette vil koste rundt 400 millioner kroner. Statkraft vurderer også å rehabilitere de øvrige tre aggregatene i kraftstasjonen eller bygge en ny parallell kraftstasjon som erstatning for disse tre.

Les mer på Statkraft.no.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.