– Statkraft og Statoil må bestå

Publisert: 13.07.11

– innholdet kan være utdatert

– Sammenslåing av Statoil og Statkraft vil i praksis bety at ett selskap sitter med kontroll over norske petroleumsressurser og storparten av norsk vannkraftproduksjon. Et slikt selskap ville fått stor makt over norske naturressurser og norsk politikk, sier forbundssekretær Henning Solhaug.

Et privatisert Statkraft

Han påpeker at det også ville bety privatisering av Statkraft, som i dag er 100 prosent statlig eid, og en privatisering av viktige naturressurser.

AUFs kongstanke

Ett av AUFs motiver for å slå sammen Statkraft og Statoil er at AUF mener Olje- og energidepartementet har mistet kontrollen over Statoil. AUF ser for seg et stort superdepartement hvor Statoils oljekroner og Statkrafts kompetanse på fornybar energi kan utnyttes bedre – og Norge kan bli størst på fornybar energi.

– Trenger to selskaper

– Norge trenger et heleid statlig kraftselskap som har forvaltning av vannkrafta og produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder som hovedfokus. Og vi trenger et olje- og gasselskap som forvalter norske naturressurser på en forsvarlig måte. Aller helst burde et slikt selskap vært 100 prosent eid av staten, som Statkraft, men det nest beste er et selskap hvor staten er majoritetseier, som Statoil er per i dag, sier Solhaug.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.