Statkraft i vinden på Doggerbank

- innholdet kan være utdatert

Søknaden for Dogger Bank Creyke Beck omfatter to havvindparker på 1200 MW hver.
Søknaden er sendt britiske konsesjonsmyndigheter etter mer enn tre år med konsekvensutredninger og dialog med interessenter som blir berørt av en eventuell utbygging. En avgjørelse er ventet sent i 2014, skriver Statkraft på egen hjemmeside.