Statkraft bygger i Sverige

- innholdet kan være utdatert

Statkraft styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi.Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år.
Stamåsen 1 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner, hver med en effekt på 2,3 MW. Anlegget ventes å produsere rundt 200 GWh årlig. Byggingen starter i september, turbiner monteres neste sommer og vindparken settes i drift høsten 2012. Den totale investeringen for prosjektet er rundt 850 millioner kroner.
– Vindkraft er et viktig miljøvennlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn. Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av nok en vindpark, og dermed styrke veksten innen et strategisk satsingsområde, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Flere byggetrinn mulig


Stamåsen vindpark er planlagt i kommunene Sollefteå og Strömsund i Jämtland og Västernorrland i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil 115 MW i samlet installert effekt, men begrenset kapasitet i overføringsnettet i regionen medfører at utbyggingen gjennomføres trinnvis. Første byggetrinn, Stamåsen 1, blir på 60 MW. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, som eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.
Stamåsen 1 er det andre prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres, men det første som blir ferdigstilt. I august startet byggingen av Mörttjärnberget vindpark (85 MW) i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Anlegget settes i drift i 2013 og ventes å produsere 280 GWh årlig.