Starbucks avviser avtale

Publisert: 24.10.13

– innholdet kan være utdatert

Selskapet påstår at en tariffavtale vil skade konkurranseevnen. De vil ikke dekke grunnleggende ytelser til arbeidstakere som måltider og pendlerutgifter, samt rett til sykelønn. Dette kommer samtidig med at Starbucks i Chile presenterer rekordresultater.

De fleste av arbeiderne er unge mennesker under 25 år. Selskapet er dømt fire ganger for brudd på faglige rettigheter i 2012. Chilensk Høyesterett har nylig opprettholdt en dom der selskapet er dømt til å betale en bot og å forhandle om en tariffavtale med fagforeningen.

IFS mener Starbucks bruker alle sine ressurser på å trenere prosessen med kollektive forhandlinger. De kommer med trusler og fraråder arbeidstakere fra å bli med i fagforeningen.

– Arbeidernes rettigheter på Starbucks i Chile må bli respektert som alle andre rettigheter. Starbucks hevder overalt at det er et samfunnsansvarlig selskap . Det er nå på tide at de viser det, sier Sharan Burrow, generalsekretær i IFS.

For å vise solidaritet med Starbucksarbeiderne, kan du delta i en epostkampanje og beStarbucks forhandle med arbeidere i Chile.

Delta i IFS-kampanjen her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.