Stabilt sykefravær

Publisert: 17.06.13

– innholdet kan være utdatert

Samlet sett holdt sykefraværet seg stabilt på 6,6 prosent.

Bekymret velferdsdirektør

Etter to kvartaler med økning, holdt sykefraværet seg uendret i årets første tre måneder.

– Det er fortsatt for mange som er borte fra jobb og det er et godt stykke igjen til vi når de målene partene i IA-avtalen har satt for sykefraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Egenmeldt ned

Sesongjusterte tall for første kvartal viser at det egenmeldte sykefraværet gikk ned med 6,1 prosent, mens det legemeldte økte med 0,6 prosent. Selv om endringen er størst for det egenmeldte fraværet, har det ikke så stor betydning for det samlede sykefraværet. Dette fordi det egenmeldte kun utgjør om lag 15 prosent av det totale sykefraværet.

Mer om sesongjustering av tallene i statistikknotat på nav.no

Stor variasjon i varighet mellom fylker

Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene.

Oslo har den korteste gjennomsnittlige varigheten med 29 dager, deretter følger Rogaland med 31,3 dager og Akershus med 32,1.

Nord-Trøndelag har de lengste sykefraværstilfellene med en gjennomsnittlig varighet på 48,2 dager, Hedmark med 47,9 dager og Aust-Agder med 45,3 dager.

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.