Stabil sysselsettingsandel

- innholdet kan være utdatert

Les mer om arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), 4. kvartal 2014 i et dokument fra LOs Samfunnspolitiske avdeling.

Jobber som kommer, jobber som går