Stabil ledighet

Publisert: 22.05.14

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av april var det registrert 74 600 helt arbeidsledige (2,8 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 6 000 personer (9 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Ved utgangen av april deltok 16 800 på tiltak, som er 2 900 færre enn på samme tid i fjor.

Bruttoledigheten

Bruttoledigheten utgjorde dermed 91 400 (3,4 propsent av arbeidsstyrken). Polakker og litauere utgjorde 10 prosent av bruttoledigheten. Ledigheten er fortsatt høyest innen bygg og anlegg (5,4 prosent av arbeidsstyrken), etterfulgt av reiseliv og transport (4,7 prosent).

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.