Stabil byggeaktivitet, lavere vekst

Publisert: 27.06.13

– innholdet kan være utdatert

Prognosesenterets undersøkelser bekrefter at det er lite som tyder på at
byggeaktiviteten synker noe særlig i år – men det er nok mulig at veksten blir lavere enn angitt i vårens rapporter.

Det først og fremst er veksten som reduseres, ikke aktivitetsnivået. De to forholdene er det veldig stor forskjell på og viktig å holde fra hverandre, påpeker Prognosesenteret.

Høy pris på nye boliger

Tilbakemelding til Prognosesenteret er at prisene på nye boliger nå er blitt så høy at mange husholdninger, som drømmer om å flytte inn i noe splitter nytt, må kaste inn håndkle og snu seg mot bruktboligmarkedet.

Prisnivået begrenser byggingen

Mens det tidligere var byråkrati og tomtemangel som holdt igjen boligbyggingen, er det nå prisnivået. Skulle boligbyggingen begynne å
falle etter hvert, er det altså ikke sikkert at det har noe med lavere vekst i norsk økonomi å gjøre.

Lavere boligbygging = høyere prisvekst

Om høye prisene på nye boliger fører til fall i boligbyggingen, blir det ingen nedgang på priser for bruktboliger – forutsett at norsk økonomi holder seg flytende. Før eller siden, en gang i framtida, kommer boligprisene til å falle, mener Prognoseneteret.

Yrkesbygging som vanlig

Tilbakemelding om viktige yrkesbyggprosjekter gir heller ingen indikasjon på at aktiviteten i dette markedet reduseres i år. Prognosesenterets vurdering er at byggearealstatistikken vil vise at gitte igangsettingstillatelser etter hvert vil komme opp mot fjorårsnivået. Ordrestatistikken til SSB indikerer at faktisk igangsetting heller ikke blir lavere enn i fjor.

Når det gjelder renovering og vedlikehold av eldre bygg, forutsetter Prognosesenteret at aktiviteten i dette markedet blir høyere i år enn i fjor.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.