SSB: Fortsatt nedgang i andelen sysselsatte

- innholdet kan være utdatert

Omtrent 120 000 personer i Norge er arbeidsledige. 

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse gikk antallet sysselsatte opp 0,4 prosent i 2. kvartal 2017, sammenlignet med ett år tidligere. Sysselsettingsandelen gikk imidlertid ned med 0,3 prosent.

For ungdom (15-24 år) var nedgangen på 0,1 prosent, mens nedgangen var på 0,5 prosent for de eldste. Ser vi på sysselsettingsandelene for fylkene, hadde 9 av 19 fylker nedgang fra 2. kvartal 2016. Det er drøye ti prosent forskjell mellom den høyeste andelen, i Sogn og Fjordane (72,4) og den laveste, i Østfold (60).


Andelen sysselsatte har falt med 71 000 på fire årSammenliknet med for fire år siden, før Høyre-Frp-regjeringen tiltrådte, har andelen sysselsatte falt med 1,8 prosent. Det utgjør 71.000 færre sysselsatte.Arbeidsledigheten er nesten 1 prosent høyere. Det siste året har ledigheten gått litt ned, men av feil årsaker: Flere har gitt opp å få jobb, slik at de ikke lenger inngår i ledighetsstatistikken. Mest bekymringsfullt er situasjonen for de unge. Antallet unge i arbeidsstyrken er på fire år redusert med 20.000 personer og kommer i tillegg til 6.000 flere unge arbeidsledige.