SSB: Fortsatt nedgang i andelen sysselsatte

Publisert: 08.08.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Omtrent 120 000 personer i Norge er arbeidsledige. 

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse gikk antallet sysselsatte opp 0,4 prosent i 2. kvartal 2017, sammenlignet med ett år tidligere. Sysselsettingsandelen gikk imidlertid ned med 0,3 prosent.

For ungdom (15-24 år) var nedgangen på 0,1 prosent, mens nedgangen var på 0,5 prosent for de eldste. Ser vi på sysselsettingsandelene for fylkene, hadde 9 av 19 fylker nedgang fra 2. kvartal 2016. Det er drøye ti prosent forskjell mellom den høyeste andelen, i Sogn og Fjordane (72,4) og den laveste, i Østfold (60).

Andelen sysselsatte har falt med 71 000 på fire år

Sammenliknet med for fire år siden, før Høyre-Frp-regjeringen tiltrådte, har andelen sysselsatte falt med 1,8 prosent. Det utgjør 71.000 færre sysselsatte.

Arbeidsledigheten er nesten 1 prosent høyere. Det siste året har ledigheten gått litt ned, men av feil årsaker: Flere har gitt opp å få jobb, slik at de ikke lenger inngår i ledighetsstatistikken. Mest bekymringsfullt er situasjonen for de unge. Antallet unge i arbeidsstyrken er på fire år redusert med 20.000 personer og kommer i tillegg til 6.000 flere unge arbeidsledige.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.