SSB anslår høye investeringer i kraftforsyning i 2017

- innholdet kan være utdatert

Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte 23. februar sine oppjusterte investeringsanslag for 2017. Det var gode nyheter for kraftbransjen og alle som er avhengig sikker kraftforsyning.

Anslaget for 2017 ligger nå hele 20,9 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2016, som var på 26,2 mrd. Det rekordhøye anslaget skyldes utbygging av flere nye vindparker, oppgradering av gamle kraftstasjoner og videre vekst i kraftnettet. Den betydelige veksten i utbygging av vindkraft forklares med nye avskrivningsregler, i tillegg til at fristen for å søke om el-sertifikater nærmer seg.

EL og IT Forbundet er glad for at investeringene øker. For eksempel så trengs det 50 mrd frem mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon, ifølge NVE.

Synkende investeringer i olje

Det forventes at nedgangen i investeringer på sokkelen fortsetter å synke. Det anslås at investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass blir 149,4 milliarder kroner for 2017. Disse investeringene utgjorde 163,3 milliarder kroner i 2016 og 201,2 mrd i 2015.

Les mer hos SSB.