Sp: ny gjennom-gang om vikarer

Publisert: 03.02.12

– innholdet kan være utdatert

Virke mener tiltakspakken, som har vært ute på høring, er ulovlige etter EØS-avtalens artikkel 36. I tillegg mener Virke at det er enkeltelementer i tiltakspakken som isolert sett vil være i strid med EØS-avtalen; særlig solidaransvar og innsynsrett, skriver E24.

Nøler neppe om EFTA

Om jussen gir Virke rett, er det store sjanser for at arbeidsgiverorganisasjonene fremmer saken fram for EFTA-domstolen.

Sp krever ny gjennomgang

Senterpartiets stortingsgruppe behandlet saken onsdag og gruppa mener partiet må fremme fire punkter overfor regjeringen:

  • Innhente en bredere vurdering av vikarbyrådirektivets forhold til arbeidsmiljøloven.
  • Vurdere på ny om tiltakene i den foreslåtte tiltakspakken er i tråd med EØS-avtalen/vikarbyrådirektivet.
  • Vurdere om et eventuelt krav om endring av vilkårene for bruk av vikarer direkte vil måtte virke inn på reglene for bruk av midlertidig ansettelse.
  • Vurdere om det innenfor rammen av direktivet er mulig å stille krav om stillingsvern og fast lønn for ansatte i vikarbyråer.

Les hele saken på Sps nettside.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.