Sommerpatruljen passer på

Publisert: 04.07.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

600 unge tillitsvalgte!

Over 600 unge tillitsvalgte fra de fleste LO-forbundene skal oppsøke unge på arbeidsplasser landet rundt. Målet er å sjekke hvordan de har det på jobb og fortelle om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Forbundet deltar

I mange fylker stiller EL og IT Forbundet med egne folk til patruljen. Vi har ungdom fra distriktene Rogaland, Nordland, Møre og Romsdal, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland med i Sommerpatruljen.

– Dette er et viktig bidrag for bidra til et bra arbeidsliv for ungdom. Den undersøker arbeidsforhold, informerer ungdom om deres rettigheter og hjelper til der det er utfordringer, sier forbundets ungdomsleder Dagfinn Svanøe.

Mye ulovligheter

Sommerpatruljen avdekker hvert år en rekke ulovlige arbeidsforhold for unge. Og siden Sommerpatruljen åpnet sin meldetelefon, rapporteres det om en økende tendens til at unge blir lovet sommerjobb, men at arbeidsgiveren ikke holder det som loves.

LOs sommerpatruljetelefon er operativ fra 13. juni til 12. august.

Du kan ringe 8 100 1999 eller sende sms med kodeord SP <din melding> til 2030.

Sjekk ut Facebooksiden til sommerpatruljen her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.