Solli inn i faglige råd

- innholdet kan være utdatert

Solle er også EL & IT Forbundets representant i faglig råd for Teknikk og Industriell produksjon. Han er vara for LOs representant Mette Henriksen Aas fra Fagforbundet i Samarbeidsrådet for yrkesfag.
Svein Harald Larsen fra NElfo er nå ny leder av faglig råd elektro.