Solid håndslag til Utøya

- innholdet kan være utdatert

– Dette er en langsiktig bevilgning. Vi ønsker å gi et solid bidrag til at Utøya også i framtiden kan være en viktig møteplass for demokratibygging og fagligpolitisk aktivitet blant ungdom, sier LO-leder Roar Flåthen.
LO-sekretariatet skal senere i år avgjøre hvordan pengene best kan komme til nytte for dette formålet.
Utøya ble gitt til AUF i gave fra Oslo Faglige Samorganisasjon i 1950. Utøya er mest kjent for sin årlige politiske sommerleir som varer i fire dager og samler rundt 800 ungdommer. LO og forbundene har lange tradisjoner på Utøya. LO har egen stand på og arrangerer ulike faglige aktiviteter i samarbeid med de største LO-forbundene under AUFs sommerleirer.
For få år siden ble dessuten «LO-toppen» med tre nøkterne hytter og utendørs fellesområde etablert. Dette er blitt et sentralt aktivitetssted på øya.
Utøya leies også ut til andre politiske ungdomsorganisasjoner på venstresiden og interesseorganisasjoner. Flere LO-forbund, særlig forbundenes ungdomsvirksomhet, benytter Utøya til ulike aktiviteter og kursopplegg.