Solid håndslag til Utøya

Publisert: 23.08.11

– innholdet kan være utdatert

– Dette er en langsiktig bevilgning. Vi ønsker å gi et solid bidrag til at Utøya også i framtiden kan være en viktig møteplass for demokratibygging og fagligpolitisk aktivitet blant ungdom, sier LO-leder Roar Flåthen.

LO-sekretariatet skal senere i år avgjøre hvordan pengene best kan komme til nytte for dette formålet.

Utøya ble gitt til AUF i gave fra Oslo Faglige Samorganisasjon i 1950. Utøya er mest kjent for sin årlige politiske sommerleir som varer i fire dager og samler rundt 800 ungdommer. LO og forbundene har lange tradisjoner på Utøya. LO har egen stand på og arrangerer ulike faglige aktiviteter i samarbeid med de største LO-forbundene under AUFs sommerleirer.

For få år siden ble dessuten “LO-toppen” med tre nøkterne hytter og utendørs fellesområde etablert. Dette er blitt et sentralt aktivitetssted på øya.

Utøya leies også ut til andre politiske ungdomsorganisasjoner på venstresiden og interesseorganisasjoner. Flere LO-forbund, særlig forbundenes ungdomsvirksomhet, benytter Utøya til ulike aktiviteter og kursopplegg.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.