Søk om penger til kurs på arbeidsplassen!

Publisert: 11.09.12

– innholdet kan være utdatert

Vox har lyst ut midler til kurs på arbeidsplassen gjennom regjeringens ”Program for basiskompetanse i arbeidslivet” (BKA).

Målgruppe

Voksne arbeidstakere, primært dem med lite formell utdanning, som trenger å styrke egne grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Hvem kan søke?
  • Private eller offentlige virksomheter
  • Opplæringstilbydere i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet
  • Organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet
  • Næringsforeninger i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet
Hva kan det søkes om tilskudd til?
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Kartleggingsarbeid som forberedelser til opplæring
  • Mindre tilskudd til lønn under opplæring ved spesielle behov

 
Søknadsfrist er 15. november 2012.

nettsiden til Vox kan du finne ut hvordan virksomheten kan søke. På siden ligger det også egen informasjon for tillitsvalgte.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.