Småkraftrekord

- innholdet kan være utdatert


 


Vindkraft


NVE ga 12 konsesjoner til vindkraftverk i 2013. Anleggene som fikk konsesjon, kan gi en mulig kraftproduksjon på 2,5 TWh. En vesentlig del er, eller forventes, påklaget til OED, skriver NVE på sin hjemmeside.