Småkraftrekord

Publisert: 14.01.14

– innholdet kan være utdatert

  • Av de som søkte fikk 58 konsesjoner på til sammen 485 GWh. 
  • Det ble gjort vedtak om opprustinger og sendt innstillinger til OED på større vannkraft på til sammen 478 GWh. 
  • I tillegg ble det fattet vedtak om konsesjonsfritak for 36 små vannkraftverk på 63 GWh.
 
Vindkraft

NVE ga 12 konsesjoner til vindkraftverk i 2013. Anleggene som fikk konsesjon, kan gi en mulig kraftproduksjon på 2,5 TWh. En vesentlig del er, eller forventes, påklaget til OED, skriver NVE på sin hjemmeside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.