Småelektronikk rett i søpla

- innholdet kan være utdatert

Resultatene fremgår av en undersøkelse utført av Cowi AS på vegne av Elretur. Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS, er ikke fornøyd med resultatet.


– Det er miljøgifter i alle typer elektrisk og elektronisk avfall, uavhengig av om det er små elektriske leker, lyspærer, lommelykter, PCer eller kjøleskap.Når forbruker kaster elektronikken rett i søpla, har vi ikke mulighet til å miljøsanere EE-avfallet, hvilket igjen fører til at miljøgifter slippes ut i naturen og i siste ende forgifter oss, sier Ervik.


Sanering i 13 år


I Norge har det vært et retursystem for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall i 13 år, og helt siden starten har Norge og Elretur vært i verdenstoppen når det gjelder mengde EE-avfall samlet inn per person.


I 2011 ble det behandlet 8 350 tonn med miljøfarlig EE-avfall, som blant annet inneholder bly, kvikksølv, asbest, PCB og brom.