Sluttkonferanse for «Jenter i Bil & Elektro»

Publisert: 29.01.13

– innholdet kan være utdatert

Derbakk har vært EL & IT Forbundets representant i prosjektstyret siden 2010.

– Vi er svært fornøyd med interessen for konferansen og temaet. Mange av utfordringene innlederne og deltakerne tok opp viser oss at utfordringene og erfaringene fra prosjektet er sammenfallende, påpeker Derbakk.

Erfaringene viser blant annet at
  • de kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalgene har vært et underprioritert område
  • rådgivningstjenesten må styrkes
  • økt strukturell fleksibilitet kan bidra til at det er lettere å velge yrkesfag på tvers av kjønn
  • det må gis studiekompetanse for fagbrev og yrkesfaglig påbygging

– Prosjektet er omtalt som et pionerprosjekt og det er gledelig. Forhåpentlig kan dette være med på å motivere andre bransjer innefor kvinne- og mannsdominerte yrker til og gjøre noe innefor sine områder, sier Derbakk

Avslutningskonferansen

Jenter i Bil & Elektro og prosjektets entusiastiske veiledere. Foto: Knut Viggen/Nettverk

Innledere på konferansen var kunnskapsminister Kristin Halvorsen, fagopplæringssjef Gunnar Pedersen og Linda Utheim fra Velg Yrkesfag i Nordland fylkeskommune, prosjektveilederne Inger Vagle og Ellen Møller, professor Hege Skjeie, stortingsrepresentant og automasjonsingeniør Gunvor Eldegard, samt representanter fra partene i deltakerbedriftene.

Representanter fra de ulike jentenettverkene i prosjektet høstet mye applaus og gjenkjennende nikk fra salen gjennom sine presentasjoner basert på erfaringer, utfordringer og konkrete innspill.

– Presentasjonene viser at det er, og blir, viktig å bruke jentene/kvinnene som en ressurs i det videre arbeidet, understreker Derbakk.

Les mer om konferansen i Nettverk.

Holde trykket opp!

– Men, når applausen stilner og teppe faller, er det alltid en reell fare for at motivasjonen til å jobbe videre tones ned eller forsvinner. Det må vi sørge for ikke skjer! Vi må holde trykket oppe, sier Derbakk.

EL & IT Forbundet, som del av fagbevegelsen, tar sin del av ansvaret og støtter opp rundt det arbeidet som er nedlagt.

– Vi må spre de gode erfaringene fra prosjektet, påvirke utdanningsmyndighetene (skole og fylkene) og bedriftene til samarbeid om rekruttering av jenter/kvinner til våre elektrofag i alle deler av landet, sier Derbakk.

Forbundet skal nedsette ei arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete forslag til hvordan EL & IT Forbundet skal drive arbeidet videre.

Fakta om prosjektet

«Jenter i Bil & Elektro », et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO ved Norsk Teknologi, Norges Bilbransjeforbund, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Prosjektet er etablert i Telemark, Oslo, Sør-Trøndelag og Nordland. «Jenter i Bil & Elektro» har vært et omfattende prosjekt som har gått over fem år fra 2008 til 2012, med mange aktiviteter og deltakere.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings- og arbeidsmiljø slik at kvinner som fagarbeidere finner bil- og elektrobransjene attraktive. Slik vil bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige fagarbeidere i et utvalg av bedrifter.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.