Slipper inn bulgarere og rumenere

Publisert: 02.02.12

– innholdet kan være utdatert

Romania og Bulgaria ble EU-medlemmer i 2007. Inntil nå Norge benyttet seg av muligheten til å ha overgangsordninger ovenfor disse to landene. Med overgangsordningen har Norge kunnet kreve arbeidstillatelse for de som har ønsket å arbeide i Norge. Dette krever ikke Norge av andre som ønsker å arbeide i Norge og som kommer fra andre EØS-land.

Norge kan forlenge overgangsordningen ytterligere hvis det foreligger fare for alvorlige forstyrelser i arbeidsmarkedet. Tross finanskrise nyter Norge i dag godt av høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, spesielt sammenlignet med resten av Europa.

De øvrige Nordiske landene Danmark, Sverige og Finland har ikke lenger noen overgangsordninger ovenfor Romania og Bulgaria.

Les mer på den norske EU-delegasjonen

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.