Slår alarm om yrkesfagene

- innholdet kan være utdatert

– Det er behov for å slå alarm morgen, middag og kveld. Hvis vi ikke greier å få en langt bedre gjennomføring av yrkesfagene kan vi mangle 65 000 fagarbeidere innen 2030, sier Halvorsen.
Under NHO-konferansen Yrkesfag 2012 den 12. januar varslet kunnskapsministeren en rekke tiltak for å heve statusen på yrkesfagene.
Målet er å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående, og å få flere av dem som begynner til å fullføre utdanningen. I dag begynner om lag halvparten av ungdomskullet på en yrkesfaglig utdanning, men bare 15 prosent av ungdomskullet fullfører fagbrev. Også søkningen til yrkesfag har de siste årene gått ned. De siste seks årene har 14 prosent færre jenter og ni prosent færre gutter søkt seg til yrkesfag.
Les mer på regjeringen.no.