Skattegrep som styrker næringslivet

Publisert: 06.05.13

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har besluttet å senke skattesatsen for selskaper fra 28 til 27 prosent, som et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen.

Samtidig korrigeres oljebeskatningen for å redusere kostnadspresset overfor øvrig næringsliv som kan følge av høy kapitalbruk i oljenæringen.

Gir bedre økonomisk balanse

– Disse tiltakene gir en bedre balanse i økonomien, og reduserer kostnadspresset i norsk økonomi. LO er glad for at dette skjer på en måte som ivaretar hensynet til planlagte prosjekter. Det er viktig ikke minst for aktivitet i nord, sier Flåthen.

Tiltak mot storkapitalens inngripen

Han er også fornøyd med at regjeringen tar viktige grep for å unngå at velferden undergraves av internasjonal skatteplanlegging.

– Det er et stort problem at store internasjonale selskaper driver skattetilpasning, noe som bidrar til at skattegrunnlaget forvitrer. Store internasjonale konsern driver utnytter skattehull og flytter penger ut av Norge. Dette er viktige skritt i retning av å tette disse hullene, sier Flåthen.

Øker avskrivingsreglene

Regjeringen øker samtidig avskrivingssatser for maskiner til 30 prosent, et tiltak industrien har etterspurt.

Flåthen mener summen av disse tiltakene er fornuftig skatteveksling som styrker bedriftene, samtidig som en unngår å gi skattelette til de som har mye fra før.

– Det er noe annet enn høyresidens alternativ som blant annet er å kutte i formueskatten, sier LO-lederen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.