Skal kjempe mot fordommer

Publisert: 16.01.12

– innholdet kan være utdatert

Kampen mot rasisme og høyreekstremisme ble tydeliggjort i forbindelse med 22/7 og var et sentralt tema på høstens forbundsstyremøter og landsstyremøtet i desember.

Det ble derfor bestemt at forbundskontoret skulle bli en rasismefri sone i regi av Norsk Folkehjelp, og fredag 13. desember ble den 3-årige avtalen undertegnet mellom partene. De som signerte var forbundsleder Hans O. Felix, Lisbeth Gresdal (HK-klubben),  Bjørn Fornes (EL & IT Klubben) og Birgit Misfjord, rådgiver i Inkluderings- og flyktningseksjonen i Norsk Folkehjelp.

Forbundskontoret var ikke først ute med en rasismefri sone. EL & IT Forbundet Distrikt Hordaland undertegnet en slik avtale i fjor.

Avtalens innhold

Rasismefri sone er et konsept hvor en virksomhet forplikter seg til å ta henvendelser om rasisme og diskriminering på alvor og tydelig markere at alle er velkomne uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Det gjøres blant annet med skilt og andre markører slik at alle som benytter seg av lokalene kan føle seg sikker på at stedet tar rasisme og diskriminering på alvor.

En rasismefri sone forplikter seg også til i stillingsutlysninger å oppfordre folk med minoritetsbakgrunn til å søke og kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. Sonen forplikter seg også til å ta alle henvendelser om diskriminering på alvor og gjøre sitt beste for at slike situasjoner ikke skal oppstå.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.