Sjøkabler er dyrt og tidkrevende

- innholdet kan være utdatert

Andre elementer som kommer fram av rapportene er at forlenget anleggsperiode ved å velge sjøkabel framfor luftnett er akseptabelt, men krever eget prisområde i Bergens-regionen. I anleggsperioden øker også risikoen for strømbrudd og det kan være nødvendig å øke gassproduksjonen på Mongstad.
Utredningene fra de 4 uavhengige gruppene bekrefter at det er behov for investeringer i overføringsnettet inn i området for å bedre forsyningssikkerheten.
For regjeringen gir rapportene et bedre beslutningsgrunnlag, men skaper nødvendigvis ikke bedre ro rundt Hardanger-dilemmaet.
Forbundet skal gå i dybden i de omfattende rapportene og kommer tilbake til saken når det er gjort.