Siste frist for BKA-midler

Publisert: 05.01.12

– innholdet kan være utdatert

Virksomheter over hele landet kan søke om til sammen 83 millioner kroner for å heve ansattes kompetanse. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 19. januar 2012.

Midlene kommer fra regjeringens “Program for basiskompetanse i arbeidslivet” (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Les hva vi har skrevet tidligere om dette her.

Les mer på vox sine hjemmesider her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.