Siste frist for BKA-midler

Publisert: 05.01.12

– innholdet kan være utdatert

Virksomheter over hele landet kan søke om til sammen 83 millioner kroner for å heve ansattes kompetanse. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 19. januar 2012.

Midlene kommer fra regjeringens “Program for basiskompetanse i arbeidslivet” (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Les hva vi har skrevet tidligere om dette her.

Les mer på vox sine hjemmesider her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.