Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene

- innholdet kan være utdatert

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

– Våre grupper har fått god uttelling når det gjelder det sentrale tillegget. Nå blir det en krevende jobb å sikre at vi også får vår rettmessige andel i de lokale forhandlingene som kommer, sier Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen til EL og IT Forbundet. 

Klokken 05:00, fem timer på overtid, ble meklingsresultatet klart. Et resultat som opprettholder LO Kommune viktigst krav om at kjøpekraften skulle opprettholdes. 

– Vi i LO Kommune hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Mette Nord, LO Kommunes leder. 

Les: Riksmeklerens møtebok (PDF)

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil.

Det har også vært viktig at folk får uttelling for økt formell og uformell kompetanse og det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene som vektlegger dette. 

– I et oppgjør må man alltid gi og ta. Vi i LO Kommune er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, forklarer hun. 

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen. 

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.