Sikre skog og skogsarbeidere

Publisert: 07.11.13

– innholdet kan være utdatert

Både den europiske og internasjonale føderasjonen for bygg-  og trearbeidere (EFBT/BWI) har deltatt som observatører. De har bedt om at alle relevante ILO-konvensjoner og kodekser innarbeides i avtaleteksten for blant annet å sikre gode arbeidsforhold for arbeidstakere.

Føderasjonene har ikke fått gjennomslag for kravet.

Derfor har EFBT/BWI i sluttfasen av forhandlingene bedt forbundet sende brev til landbruksminister Sylvia Listhaug.

EFBT/BWI har i fellesskap sendt brev til sekretariatet for Forest Europe. 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.